JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

लेखाविषयक काम, रक्कम , खर्च रक्कम इ. हिशोब ठेवणे. या बद्दल माहिती मार्गदर्शन.

News Details

अध्यापक विद्यालयात लेखाविषयक काम, रक्कम , खर्च रक्कम इ. हिशोब ठेवणे. या बद्दल माहिती मार्गदर्शन करण्यात आले. यासाठी अकाऊंटंट श्री. मोहित पिसाळ यांचे सर्व छात्राध्यापकांना मार्गदर्शन केले.© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 280277