JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

श्री. संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी उपक्रमाचे आयोजन

News Details

इंपिरियल अध्यापक विद्यालयात श्री.संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी उपक्रमाचे आयोजन केले होते. प्रथम व द्वितीय वर्षातील सर्व छात्र अध्यापकांनी अध्यापक विद्यालयात पुण्यतिथी निमित्ताने स्वच्छता दिन उपक्रमाचे आयोजन केले होते. या दिनामध्ये अध्यापक विद्यालयातील प्राचार्य सर्व विधार्थी , शिक्षक , उपस्थित होते.


© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 280277