JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

इतिहास विषयाची ओळख वेबिनार आयोजन

News Details

इंपिरियल अध्यापक विद्यालयात इतिहास विषयाची ओळख या विषयाचे ऑनलाईन वेबिनार झाले.यावेळी प्रा. अजित चव्हाण यांनी प्रथम वर्षातील व द्वितीय वर्षातील सर्व छात्राध्यापक यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य , शिक्षक , छात्र अध्यापक उपस्थित होते.


© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 285374