JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन उपक्रमाचे आयोजन

News Details

जे.एस.पी.एम चे इंपिरियल अध्यापक विद्यालय पुणे येथे दिनांक १६/१२/२० रोजी विद्यालयाने ऑनलाईन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन उपक्रमाचे आयोजन केले होते. सदर कार्यक्रमाचे नियोजन सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रा. पाचारणे पंकजा यांनी केले प्राचार्य शेंडगे एल. ए यांच्या मार्गदर्शनाखाली केले होते. सदर कार्यक्रम हा ऑनलाईन असल्याने इंपिरियल अध्यापक विद्यालयातील द्वितीय वर्षातील विद्याथी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य शेंडगे एल.ए. हे होते. तसेच विद्यालयातील अध्यापकाचार्य प्रा. यशवंत ढवण , प्रा. थोरात सुप्रिया , प्रा. रुपनर सत्यभामा , प्रा. साळवे स्वाती इ. उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. यशवंत ढवण यांनी केले तसेच प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत व ओळख प्रा. थोरात सुप्रिया यांनी केले. तसेच सूत्रसंचालन प्रा. साळवे स्वाती यांनी केले. व आभारप्रदर्शन प्रा. रुपनर सत्यभामा यांनी केले.


© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 280277