JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

इ. १ ली ते ५ वी मधील मुलांची माहिती घेणे व त्यांना मराठी भाषेतील शब्दांची माहिती देणे या उपक्रमाचे आयोजन

News Details

जे.एस.पी.एम चे इंपिरियल अध्यापक विद्यालय पुणे येथे इ. १ ली ते ५ वी मधील मुलांची माहिती घेणे व त्यांना मराठी भाषेतील शब्दांची माहिती देणे या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. सदर उपक्रम हा ऑनलाईन पद्धतीने केलेला होता. या उपक्रमात प्रथम व द्वितीय वर्षातील सर्व छात्राध्यापक उपस्थित होते.


© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 287949