• 10

  Jul, 2020
  Sanitisation of JSPM/TSSM Post COVID-19
  Read more...
 • 03

  Jan, 2020
  सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली
  Read more...
 • 30

  Sep, 2019
  स्वयंपाक घरातील कामे जसे भाज्या कापणे,शिजवणे,स्वयंपाक करणे इ.कार्यात घरी व शाळेत सहभाग.
  Read more...
 • 30

  Sep, 2019
  एखाद्या कार्यक्रमात लेखाविषयक कामे जसे की जमा रक्कम-खर्च रक्कम इ.हिशोब ठेवणे.
  Read more...
 • 26

  Sep, 2019
  स्वच्छ परिसर उपक्रमांचे आयोजन, स्वच्छता ग्रहाची स्वच्छता, स्वच्छता ग्रहाच्या स्वच्छतेचे व्यवस्थापन.
  Read more...
 • 04

  Apr, 2019
  क्षेत्रभेटी द्वारे स्थानिक कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन तेथील कामाची माहिती घेणे.
  Read more...
 • 02

  Apr, 2019
  स्वयंपाक घरातील कामे जसे चपाती करणे , भाज्या कापणे , अन्न शिजवणे , या बद्दल माहिती मार्गदर्शन.
  Read more...
 • 12

  Mar, 2019
  लेखाविषयक काम, रक्कम , खर्च रक्कम इ. हिशोब ठेवणे. या बद्दल माहिती मार्गदर्शन.
  Read more...
 • 06

  Feb, 2019
  शाळा व शाळेच्या परिसराचे मोजपट्टी व मीटरपट्टी च्या साहाय्याने मोजमाप करणे.
  Read more...
 • 20

  Dec, 2018
  श्री. संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी स्वच्छ परिसर उपक्रमाचे आयोजन
  Read more...
 • 27

  Aug, 2018
  सायकल , कुकर , मिक्सर , इस्त्री , इ. साहित्यांच्या वापराबाबतचे दिग्दर्शन व देखभाल.
  Read more...
 • 26

  Aug, 2018
  स्थानिक कारागीर व दुकानदार , शेतकरी यांचा शालेय परिपाठानंतर लगेच सन्मान करणे.
  Read more...
 • इंपिरियल अध्यापक विद्यालय वार्षिक स्नेह संमेलन व बक्षीस वितरण समारंभ २०२०
  Read more...